Klíčící život II / feimende Leben, Das

Název (CZ)
Klíčící život II
Název (DE)
feimende Leben, Das
Popis čísla (CZ)
II. díl, 6 dějství, kulturní film
2. díl.
II. díl sensačního filmu.
Popis čísla (DE)
2. Teil, 6 Akten, Kulturfilm
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Film Rovnost 1919-01-31 30 100
Popis čísla (CZ) II. díl, 6 dějství, kulturní film: Lidové noviny 1919-03-29 88 100
Popis čísla (CZ) 2. díl.: Rovnost 1919-01-31 30 100
Popis čísla (CZ) II. díl sensačního filmu.: Lidové noviny 1919-05-14 133 100
Popis čísla (DE) Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1919-03-29 148 100
Název (CZ) Rovnost 1919-01-31 30 100
Název (DE) Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1919-03-29 148 100