Miláček dragounů / Dragonerliebchen

Název (CZ)
Miláček dragounů
Název (DE)
Dragonerliebchen
Popis čísla (CZ)
Harry Liedtke - Maria Paudlerová.
Veselá hra z vojenského ovzduší, která svým spádem a vtipem každého uspokojí. - 7 dílů.
Románek dragounského nadporučíka a krásné prodavačky. V hlavních úlohách Harry Liedtke a Marie Paudlerová.
Popis čísla (DE)
Roman eines Dragoneroberleutnants und einer schöner Verkauferin.
In den Hauptrollen Harry Liedtke und Marie Paudler.
In den Hauptrollen Harry Liedtke, Marie Paudler.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Film Moravské noviny 1929-01-05 3 100
Žánr veselohra: Lidové noviny 1929-08-09 399 100
Žánr veselá hra: Lidové noviny 1929-05-28 269 100
Popis čísla (CZ) Harry Liedtke - Maria Paudlerová. Veselá hra z vojenského ovzduší, která svým spádem a vtipem každého uspokojí. - 7 dílů.: Lidové noviny 1929-05-28 269 100
Popis čísla (CZ)
Popis čísla (DE) Roman eines Dragoneroberleutnants und einer schöner Verkauferin. In den Hauptrollen Harry Liedtke und Marie Paudler.: Volksfreund 1929-02-05 31 100
Popis čísla (DE) In den Hauptrollen Harry Liedtke, Marie Paudler.: Volksfreund 1929-01-04 4 100