Miláček dragounů / Dragonerliebchen

Title (CZ)
Miláček dragounů
Title (DE)
Dragonerliebchen
Number Description (CZ)
Harry Liedtke - Maria Paudlerová.
Veselá hra z vojenského ovzduší, která svým spádem a vtipem každého uspokojí. - 7 dílů.
Románek dragounského nadporučíka a krásné prodavačky. V hlavních úlohách Harry Liedtke a Marie Paudlerová.
Number Description (DE)
Roman eines Dragoneroberleutnants und einer schöner Verkauferin.
In den Hauptrollen Harry Liedtke und Marie Paudler.
In den Hauptrollen Harry Liedtke, Marie Paudler.