V paláci radosti (Vášnivý milenec) / Palace of Pleasure, The