Růžový kavalír / Der Rosenkavalier

Název (CZ)
Růžový kavalír
Název (DE)
Der Rosenkavalier
Popis čísla (CZ)
Filmová sensace! Slavná opera od Richarda Strausse. Nejkrásnější velký výpravný film. Představitelé: Jaque Catalaine ‒ Huguette Duflosová.
Popis čísla (DE)
Huguette Duflos, Michael Bohnen, Paul Hartmann.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Žánr Lidové noviny 1927-07-08 341 100
Popis čísla (DE) Volksfreund 1926-03-06 56 100
Popis čísla (CZ) Lidové noviny 1927-07-08 341 100
Název (CZ) Lidové noviny 1927-07-08 341 100
Název (DE) Volksfreund 1926-03-06 56 100