Růžový kavalír / Der Rosenkavalier

Title (CZ)
Růžový kavalír
Title (DE)
Der Rosenkavalier
Number Description (CZ)
Filmová sensace! Slavná opera od Richarda Strausse. Nejkrásnější velký výpravný film. Představitelé: Jaque Catalaine ‒ Huguette Duflosová.
Number Description (DE)
Huguette Duflos, Michael Bohnen, Paul Hartmann.
Field Source Date Note Confidence level [%]
Genre Lidové noviny 1927-07-08 341 100
Number Description (DE) Volksfreund 1926-03-06 56 100
Number Description (CZ) Lidové noviny 1927-07-08 341 100
Title (CZ) Lidové noviny 1927-07-08 341 100
Title (DE) Volksfreund 1926-03-06 56 100