Svatý Václav / heilige Wenzel, Der

Název (CZ)
Svatý Václav
Název (DE)
heilige Wenzel, Der
Popis čísla (CZ)
Filmová epopej Svatý Václav.
V Brně běží nový český film, >>Svatý Václav<<, určený a pořízený pro svatováclavské millenium. Bylo by zbytečné si zastírati, že tento film, pořízený s tak velikým finančním nákladem (přes 4 mil. Kč) a k jehož realisaci byli p