Praha; Panorama Alfa-Passage; Alfa: 15.03.1932

Dny promítání (od)
Tue 15. 03. 1932
Dny promítání (do)
Wed 23. 03. 1932
Datum zveřejnění programu
Tue 15. 03. 1932
Počet promítnutí
30
18
Popis programu (CZ)
Představ. o půl 5., 7. , 9 1/4 hod. Předprodej denně od 10-12 hod.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Dny promítání (od) 1932-03-15: Moravské noviny 1932-03-15 63 100
Dny promítání (od) 1932-03-18: Lidové noviny 1932-03-18 143 100
Datum zveřejnění programu 1932-03-15: Moravské noviny 1932-03-15 63 100
Datum zveřejnění programu 1932-03-18: Lidové noviny 1932-03-18 143 100
Dny promítání (do) 1932-03-24: Moravské noviny 1932-03-25 72 100
Dny promítání (do) 1932-03-23: Lidové noviny 1932-03-23 152 50
Kino Lidové noviny 1932-03-17 143 100
Čísla Moravské noviny 1932-03-15 63 100
Popis programu (CZ) Lidové noviny 1932-03-18 143 100
Počet promítnutí 30: Moravské noviny 1932-03-15 63 100
Počet promítnutí 18: Lidové noviny 1932-03-18 143 100