Praha; Panorama Alfa-Passage; Alfa: 15.03.1932

Start date
Tue 15. 03. 1932
End date
Wed 23. 03. 1932
Programme publishing date
Tue 15. 03. 1932
Number of screenings
30
18
Cinema
Programme Description (CZ)
Představ. o půl 5., 7. , 9 1/4 hod. Předprodej denně od 10-12 hod.
Field Source Date Note Confidence level [%]
Start date 1932-03-15: Moravské noviny 1932-03-15 63 100
Start date 1932-03-18: Lidové noviny 1932-03-18 143 100
Programme publishing date 1932-03-15: Moravské noviny 1932-03-15 63 100
Programme publishing date 1932-03-18: Lidové noviny 1932-03-18 143 100
End date 1932-03-24: Moravské noviny 1932-03-25 72 100
End date 1932-03-23: Lidové noviny 1932-03-23 152 50
Cinema Lidové noviny 1932-03-17 143 100
Numbers Moravské noviny 1932-03-15 63 100
Programme Description (CZ) Lidové noviny 1932-03-18 143 100
Number of screenings 30: Moravské noviny 1932-03-15 63 100
Number of screenings 18: Lidové noviny 1932-03-18 143 100