Čas; Apollo-Kino; O. P. Aktualitätenkino; Aktualita; Ufa OP – kino aktualit; Ohne Pause (OP Kino); Apollo: 25.01.1918

Dny promítání (od)
Fri 25. 01. 1918
Dny promítání (do)
Sun 27. 01. 1918
Datum zveřejnění programu
Fri 25. 01. 1918
Počet promítnutí
1
Popis programu (CZ)
Poslední představení Julia Caesara v kinu "Apollo" naproti nádraží dnes v pátek o 2. hod. odpolední ve prospěch "Studentské kliniky". Film, nazvaný "tisícem divů", se vícekráte nevrátí.
Čísla
Sources
Rovnost