Čas; Apollo-Kino; O. P. Aktualitätenkino; Aktualita; Ufa OP – kino aktualit; Ohne Pause (OP Kino); Apollo: 25.01.1918

Start date
Fri 25. 01. 1918
End date
Sun 27. 01. 1918
Programme publishing date
Fri 25. 01. 1918
Number of screenings
1
Programme Description (CZ)
Poslední představení Julia Caesara v kinu "Apollo" naproti nádraží dnes v pátek o 2. hod. odpolední ve prospěch "Studentské kliniky". Film, nazvaný "tisícem divů", se vícekráte nevrátí.
Numbers
Field Source Date Note Confidence level [%]
Cinema Rovnost 1918-01-25 25 100
Number of screenings Rovnost 1918-01-25 25 100