Bio Metro; Bio Universum; Morava: 31.08.1930

Dny promítání (od)
Tue 02. 09. 1930
Dny promítání (do)
Mon 08. 09. 1930
Datum zveřejnění programu
Sun 31. 08. 1930
Počet promítnutí
22
Popis programu (CZ)
Mládeži nepřistupno. Představení o 1/2 5., 7. a 9 1/4 hod. V neděli nezkráceně též o 1/2 3. hod. odpoledne.
Popis programu (DE)
Vom 2. bis 8. September 1930:
Vorstellungen um halb 5, 7 und 9 1/4 Uhr. Sonntag auch ungekürzt um halb 3 Uhr nachmittags.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu 1930-09-02: Rovnost 1930-09-02 203 100
Datum zveřejnění programu 1930-09-02: Lidové noviny 1930-09-02 442 100
Datum zveřejnění programu 1930-09-02: Moravské slovo 1930-09-02 207 100
Datum zveřejnění programu 1930-08-31: Volksfreund 1930-08-31 205 100
Dny promítání (od) Volksfreund 1930-08-31 205 100
Dny promítání (do) 1930-09-11: Moravské slovo 1930-09-11 215 100
Dny promítání (do) 1930-09-08: Volksfreund 1930-08-31 205 100
Čísla Rovnost 1930-09-02 203 100
Kino Volksfreund 1930-08-31 205 100
Popis programu (DE) Volksfreund 1930-08-31 205 100
Popis programu (CZ) Lidové noviny 1930-09-02 442 100
Počet promítnutí Volksfreund 1930-08-31 205 100