O dvanácté hodině; O hodině dvanácté / White Desert, The