3 z mravů; Trojka z mravů / Sitten ungenügend

Název (CZ)
3 z mravů
Trojka z mravů
Název (DE)
Sitten ungenügend
Popis čísla (CZ)
Skvělá studentská veselohra.
Vittoria de Sica
Vittorio de Sica, Carla del Poggio.
Popis čísla (DE)
V. de Sica - Nora Bergman.
167770
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Žánr studentská veselohra: Moravské slovo 1942-12-24 305 100
Žánr jedinečná veselohra: Moravské slovo 1944-05-30 127 100
Žánr skvělá veselohra: Moravské slovo 1944-05-05 106 100
Popis čísla (CZ) Skvělá studentská veselohra.: Moravské slovo 1942-12-24 305 100
Popis čísla (CZ) Vittoria de Sica: Moravské noviny 1943-01-15 12 100
Popis čísla (CZ) Vittorio de Sica, Carla del Poggio.: Moravské slovo 1942-12-25 306 100
Popis čísla (DE) V. de Sica - Nora Bergman.: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1942-12-25 356 100
Název (DE) Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1944-05-05 123 100
Název (CZ) 3 z mravů: Moravské slovo 1944-05-05 106 100
Název (CZ) Trojka z mravů: Moravské slovo 1942-12-24 305 100