Cirkus Wolfson; Světoznámý cirkus Wolfson

Title (CZ)
Cirkus Wolfson
Světoznámý cirkus Wolfson
Number Description (CZ)
sensační drama
znamenité drama v 5 jedn.
6006
velkolepé filmové dílo
6007
Field Source Date Note Confidence level [%]
Film Den 1918-03-22 80 100
Number Description (CZ) sensační drama: Den 1918-03-22 80 100
Title (CZ) Cirkus Wolfson: Den 1918-03-22 80 100
Title (CZ) Světoznámý cirkus Wolfson: Den 1918-06-18 165 100