Excelsior: 14.05.1926

Start date
Fri 14. 05. 1926
End date
Mon 17. 05. 1926
Programme publishing date
Fri 14. 05. 1926
Number of screenings
13
Cinema
Programme Description (CZ)
Od 14. do 17. května. Premiéra. Začátek denně: 6, 1/2 8. a 9 hodin, v neděli též o 1/2 5. hod.
Field Source Date Note Confidence level [%]
Start date Lidové noviny 1926-05-14 244 100
End date Lidové noviny 1926-05-14 244 100
Programme publishing date Lidové noviny 1926-05-14 244 100
Cinema Lidové noviny 1926-05-14 244 100
Numbers Lidové noviny 1926-05-14 244 100
Programme Description (CZ) Lidové noviny 1926-05-14 244 100
Number of screenings Lidové noviny 1926-05-14 244 100