Excelsior: 28.05.1926

Start date
Fri 28. 05. 1926
End date
Mon 31. 05. 1926
Programme publishing date
Fri 28. 05. 1926
Number of screenings
13
Cinema
Programme Description (CZ)
Od 28. do 31. května. Začátek o 6., 1/2 8. a 9. hod., v neděli též o 1/2 5. hod. odp.
Field Source Date Note Confidence level [%]
Start date Lidové noviny 1926-05-28 269 100
End date Lidové noviny 1926-05-28 269 100
Programme publishing date Lidové noviny 1926-05-28 269 100
Cinema Lidové noviny 1926-05-28 269 100
Numbers Lidové noviny 1926-05-28 269 100
Programme Description (CZ) Lidové noviny 1926-05-28 269 100
Number of screenings Lidové noviny 1926-05-28 269 100