Excelsior: 26.03.1926

Start date
Fri 26. 03. 1926
End date
Mon 29. 03. 1926
Programme publishing date
Fri 26. 03. 1926
Cinema
Programme Description (CZ)
Dětské představení v sobotu dne 27. tm.: Divoká Afrika a veselohra.
Field Source Date Note Confidence level [%]
Cinema Lidové noviny 1926-03-26 157 100