Kino Republika: 27.10.1932

Start date
Fri 28. 10. 1932
End date
Mon 07. 11. 1932
Programme publishing date
Thu 27. 10. 1932
Number of screenings
51
Cinema
Programme Description (CZ)
Dnes poslední den.
Od zítřka K. Rais.
Zač. 1/2 4, 1/2 6, 1/2 8, 9 1/4. V neděli též 1/2 11 hod. dop.
Field Source Date Note Confidence level [%]
Programme publishing date 1932-10-27: Lidové noviny 1932-10-27 545 100
Programme publishing date 1932-10-29: Moravské noviny 1932-10-29 250 100
Start date 1932-10-29: Moravské noviny 1932-10-29 250 50
Start date 1932-10-28: Lidové noviny 1932-10-27 545 50
End date Moravské noviny 1932-11-07 256 100
Numbers Moravské noviny 1932-10-29 250 100
Note Film se promítal od 28. října.: Lidové noviny 1932-10-27 545 100
Note Nelze jistě určit, od kdy se číslo promítalo, protože 28. října 1932 deník DCMN nevyšel.: Moravské noviny 1932-10-29 250 100
Programme Description (CZ) Dnes poslední den.: Moravské noviny 1932-11-07 256 100
Programme Description (CZ) Od zítřka K. Rais. Zač. 1/2 4, 1/2 6, 1/2 8, 9 1/4. V neděli též 1/2 11 hod. dop.: Lidové noviny 1932-10-27 545 100
Number of screenings Lidové noviny 1932-10-27 545 100