Praha; Panorama Alfa-Passage; Alfa: 16.12.1932

Start date
Fri 16. 12. 1932
End date
Thu 29. 12. 1932
Programme publishing date
Fri 16. 12. 1932
Number of screenings
42
Cinema
Programme Description (CZ)
Od 16. prosince.
Představení o 1/2 5., 7., 9 1/4 hod.
Předprodej od 10 do 12 hodin.
Field Source Date Note Confidence level [%]
Programme publishing date Lidové noviny 1932-12-16 634 100
Start date Lidové noviny 1932-12-16 634 100
End date Lidové noviny 1932-12-16 634 100
Cinema Lidové noviny 1932-12-16 634 100
Numbers Lidové noviny 1932-12-16 634 100
Programme Description (CZ) Lidové noviny 1932-12-16 634 100
Number of screenings Lidové noviny 1932-12-16 634 100