Kino Republika: 07.04.1933

Start date
Fri 07. 04. 1933
End date
Thu 13. 04. 1933
Programme publishing date
Fri 07. 04. 1933
Number of screenings
29
Cinema
Programme Description (CZ)
Začátky 1/2 4, 1/2 6, 1/2 8, 9 1/4. V neděli též o 1/2 11. hod. dop. při snížených cenách.
Field Source Date Note Confidence level [%]
Programme publishing date 1933-04-07: Lidové noviny 1933-04-07 179 100
Programme publishing date 1933-04-07: Moravské slovo 1933-04-07 69 100
Start date Moravské slovo 1933-04-07 69 100
End date Moravské slovo 1933-04-07 69 100
Numbers Moravské slovo 1933-04-07 69 100
Programme Description (CZ) Lidové noviny 1933-04-07 179 100
Number of screenings Lidové noviny 1933-04-07 179 100