Květen; Vitagraph; Vitagraf; Elektra; Illusion: 11.05.1921

Start date
Fri 13. 05. 1921
End date
Mon 16. 05. 1921
Programme publishing date
Wed 11. 05. 1921
Programme Description (CZ)
Představení o 1/4 6., 7. a 9. hod., v neděli a v pondělí též o 4. h. Mládež má přístup.
Ředitelství všech škol upozorňujeme na tento pro mládež velice zajímavý a poučný film.
Audience
Field Source Date Note Confidence level [%]
Programme publishing date 1921-05-13: Lidové noviny 1921-05-13 237 100
Programme publishing date 1921-05-11: Lidové noviny 1921-05-11 233 100
Start date Lidové noviny 1921-05-11 233 100
End date Lidové noviny 1921-05-11 233 100
Cinema Lidové noviny 1921-05-11 233 100
Numbers Lidové noviny 1921-05-11 233 100
Audience Lidové noviny 1921-05-13 237 100
Programme Description (CZ) Představení o 1/4 6., 7. a 9. hod., v neděli a v pondělí též o 4. h. Mládež má přístup.: Lidové noviny 1921-05-13 237 100
Programme Description (CZ) Ředitelství všech škol upozorňujeme na tento pro mládež velice zajímavý a poučný film.: Lidové noviny 1921-05-11 233 100