The Empire Bio Co.; Centrální kino; Zentral; Central; Úderka; Ufa-Central: 17.04.1931

Start date
Fri 17. 04. 1931
End date
Thu 30. 04. 1931
Programme publishing date
Fri 17. 04. 1931
Number of screenings
56
Programme Description (CZ)
Mládeži přístupno!
Pozor! O 1/2 6., 1/2 8. česká verse, o 1/2 4., 9 1/4 německá verse.
Programme Description (DE)
Achtung! Um halb 6 und halb 8 Uhr tschechische Version; um halb 4 und 1/4 10 Uhr deutsche Version.
Field Source Date Note Confidence level [%]
Programme publishing date 1931-04-17: Lidové noviny 1931-04-17 195 100
Programme publishing date 1931-04-17: Volksfreund 1931-04-17 91 100
Programme publishing date 1931-04-17: Moravské noviny 1931-04-17 90 100
Start date Volksfreund 1931-04-17 91 100
End date Volksfreund 1931-04-30 102 100
Cinema Volksfreund 1931-04-17 91 100
Numbers Volksfreund 1931-04-17 91 100
Audience mládeži přístupno: Lidové noviny 1931-04-17 195 100
Audience Jugendlichen zugänglich: Volksfreund 1931-04-17 91 100
Programme Description (DE) Volksfreund 1931-04-17 91 100
Programme Description (CZ) Lidové noviny 1931-04-17 195 100
Number of screenings Volksfreund 1931-04-17 91 100