Kino Republika: 13.05.1930

Start date
Tue 13. 05. 1930
End date
Thu 15. 05. 1930
Programme publishing date
Tue 13. 05. 1930
Number of screenings
9
Cinema
Programme Description (CZ)
Od 13. do 15. května. Začátek představení o 5., 7. a 9. hod.
Field Source Date Note Confidence level [%]
Programme publishing date 1930-05-15: Lidové noviny 1930-05-15 245 100
Programme publishing date 1930-05-14: Lidové noviny 1930-05-14 243 100
Programme publishing date 1930-05-13: Lidové noviny 1930-05-13 241 100
Programme publishing date 1930-05-14: Moravské slovo 1930-05-14 113 100
Start date 1930-05-13: Lidové noviny 1930-05-13 241 100
Start date 1930-05-14: Moravské slovo 1930-05-14 113 100
End date Moravské slovo 1930-05-15 114 100
Numbers Dvě mladá srdce; Mladá srdce: Moravské slovo 100
Numbers Před ústím revolveru; Před ústím pistole: Moravské slovo 1930-05-14 113 100
Programme Description (CZ) Lidové noviny 1930-05-13 241 100
Number of screenings Lidové noviny 1930-05-13 241 100