V roklinách balkánských / Cowboy and the Countess, The