10. pavilon v citadeli / Der 10.Pavillon der Zitadelle

Title (CZ)
10. pavilon v citadeli
Title (DE)
Der 10.Pavillon der Zitadelle
Number Description (CZ)
Časové drama z dob carské persekuce Poláků ve Varšavě, jež velmi účinně šlehá korupci ruské carské policie.
Number Description (DE)
eine lebenswahre dramatische Gegebenheit aus der Warschauer Ochrana