Kristian; Kristián / Christian

Title (CZ)
Kristian
Kristián
Title (DE)
Christian
Number Description (CZ)
O. Nový, Gollová.
Oldřich Nový a Adina Mandlová v české veselohře Lucernafilmu
Oldřich Nový - Adina Mandlová v čes. veselohře Lucerna-filmu
O. Nový, N. Gallová, A. Mandlová.
O. Nový, A. Mandlová, N. Gollová, Schránil
78982
O. Nový, A Mandlová, Veverka, R. Schránil
Hl. role Mandlová, Nový
Number Description (DE)
mit Adina Mandlová.
Old. Nový
Field Source Date Note Confidence level [%]
Number Description (CZ) O. Nový, Gollová.: Moravské slovo 1942-07-11 163 100
Number Description (CZ) Oldřich Nový a Adina Mandlová v české veselohře Lucernafilmu: Moravské noviny 1944-01-04 34 100
Number Description (CZ) Oldřich Nový - Adina Mandlová v čes. veselohře Lucerna-filmu: Moravské slovo 1944-02-04 29 100
Number Description (CZ)
Number Description (DE) mit Adina Mandlová.: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1940-01-03 1 100
Number Description (DE) Old. Nový: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1943-07-02 100