Cinema elektrique; Union; Oko: 18.08.1942

Dny promítání (od)
Mon 17. 08. 1942
Dny promítání (do)
Thu 20. 08. 1942
Datum zveřejnění programu
Tue 18. 08. 1942
Počet promítnutí
8
6
Popis programu (CZ)
6, 8 hod.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Moravské slovo 1942-08-18 195 100
Počet promítnutí 8: Moravské slovo 1942-08-18 195 50
Počet promítnutí 6: Moravské slovo 1942-08-18 195 50