Nápověda

Prohlížení databáze a používání filtrů  

Databáze Filmové Brno se skládá ze dvou hlavních částí: Databáze obsahuje denní programy kin a Orální historie obsahuje plné přepisy rozhovorů s návštěvníky kin.   

Obě lze prohlížet prostřednictvím rozbalovacího menu. Použití filtrů může usnadnit nalezení požadovaného výsledku. Pomocí vyhledávacího pole můžete také vyhledávat ve všech metadatech položek databáze nebo v citacích v orálních historiích. Seznam a informace o metadatech naleznete níže.  

Prohlížení databáze 

Na úvodní stránce si můžete prohlédnout zeměpisnou polohu kin. Kina na mapě lze filtrovat podle roku.  

1. Databáze  

Databázi lze procházet prostřednictvím sedmi kategorií. Každá z kategorií má fulltextové vyhledávání a také sadu filtrů, které lze kombinovat.   

Na úrovni Kino můžete procházet seznam všech existujících kin do roku 1945. Vyhledávání můžete zúžit pomocí filtrů Čtvrť pro zadání místa konání nebo Držitel licence (osoba nebo společnost) pro vyhledávání míst konání podle vlastníků licence kina. Kliknutím na název místa konání můžete navštívit profilovou stránku kina s podrobnými informacemi. 

Cinema page 

Na úrovni Program si můžete prohlédnout seznam programů seřazený podle data nebo přejít přímo na stránku konkrétního záznamu s podrobnostmi o programu. Seznam programů můžete filtrovat podle Data promítání a podle Kina (vyberte jedno nebo více míst, jejichž programy chcete zobrazit). Oba filtry můžete také kombinovat. Kliknutím na jedno z dat promítání budete přesměrováni na podrobnosti o daném programu. Kliknutím na jeden z názvů kina se dostanete na podrobnosti o daném kině a kliknutím na název v sloupci Číslo se dostanete na podrobnosti o daném čísle. Ve sloupci Číslo může být v jednom řádku uvedeno několik titulů. To znamená, že daný program se skládal z několika filmů (tj. několika "Čísel"). 

Screenshot of programme for Orania; Urania 

Na úrovni Číslo můžete procházet seznam promítaných filmů seřazených abecedně podle jejich místního reklamního názvu (jak se objevil ve zdrojových novinách – ten se může lišit od distribučního názvu). Seznam čísel lze vytřídit pomocí alfabetické řady v horní části stránky. Můžete si také prohlédnout profilovou stránku konkrétního čísla obsahující metadata o použití názvu filmu pro místní reklamu.  

Na úrovni Film můžete vyhledávat v seznamu filmů (řazených abecedně pod jejich distribučním názvem, pokud je k dispozici, jinak pod jejich reklamním názvem). Seznam filmů lze vytřídit pomocí alfabetické řady v horní části stránky. Můžete si také zobrazit profilovou stránku konkrétního filmu s podrobnými informacemi o distribuci.  

Na úrovni Osoby můžete procházet abecední seznam osob podílejících se na místní kinematografii nebo filmové produkci a zobrazit jejich profilovou stránku. Seznam osob lze vytřídit pomocí alfabetické řady v horní části stránky. 

Na úrovni Společnost můžete procházet abecední seznam organizací a společností, které se podílejí na místní kinematografii nebo filmové produkci, a zobrazit jejich záznam. Seznam společností lze vytřídit pomocí alfabetické řady v horní části stránky. 

 

2. Orální historie

Orální historii lze procházet dvěma úrovněmi; 

Na úrovni Autoři můžete procházet abecední seznam autorů (uvedených pod křestním jménem a rokem narození). K zúžení vyhledávání můžete použít sadu filtrů. Můžete vyhledávat podle pohlaví, sociální třídy, vzdělání a bydliště autora a také podle národnosti jeho/jejích rodičů. Bydliště lokalizuje místo života autorů v období, ke kterému vzpomínky odkazují. Filtry jsou kombinovatelné. Kliknutím na jméno autora budete přesměrováni na jeho profil s úplným přepisem rozhovoru. 

Na úrovni Citáty můžete procházet všechny citáty (úryvky z rozhovorů roztříděné podle tématu) kódované v rozhovorech nebo použít sadu filtrů k zúžení vyhledávání. Zde můžete libovolně kombinovat filtry týkající se identifikace autora (Jméno, Pohlaví, Sociální třída, Bydliště jsou seskupeny podle Čtvrtí a vyhledávat lze i pojmocí Třídy a Národnosti jejich rodičů) a filtry týkající se tematické kategorizace citátů. 

  

Oral histories page 

 

Popis metadat

Kina 

 • Roky – roky, kdy bylo dané kino v provozu. 
 • Názvy – varianty názvu místa konání s dobou platnosti v závorce.  
 • Adresy – adresa místa konání s příslušnou dobou jeho působení na daném místě v závorce (existují dvě nebo více adres pro případ, že kino bylo přemístěno na jinou adresu).  
 • Kapacita (sedadla) – kapacita místa konání; číslo představuje počet sedadel, rok (v závorce), od kdy tato kapacita platí.  
 • Čtvrť – oblast města, ve které se kino vyskytovalo.  
 • Počet promítacích dnů v týdnu – mnoho kin nebylo v provozu denně. Toto číslo udává, kolik dní v týdnu bylo kino v provozu.  
 • Držitel licence (osoba) – držitel(é) licence kina a datum, od kdy platí.  
 • Držitel licence (společnost) – držitel(é) licence kina a datum, od kdy platí.  
 • Umístění na mapě – zeměpisná poloha kina (mapu si můžete přiblížit a oddálit).  
 • Programy – seznam programů kina. Seznam můžete filtrovat podle roku. Datum zveřejnění programu se vztahuje ke dni, kdy byl program zveřejněn v novinách použitých jako zdroj. Dny promítání udávají období, ve kterém byl daný program promítán. Kliknutím na data můžete přejít na podrobné informace o konkrétním programu. Číslo uvádí reklamní název promítaného filmu. Kliknutím na něj budete přesměrováni na podrobné informace o Čísle. 

 

Program 

 • Datum zveřejnění programu – den, kdy byl program zveřejněn v novinách, které byly použity jako zdroj.  
 • Dny promítání (od) – datum zahájení promítání daného programu.   
 • Dny promítání (do) – datum ukončení promítání daného pořadu.  
 • Kino – místo, kde byl daný pořad promítán.  
 • Popis programu (CZ) – popis filmů na programu a další informace (cena vstupenky, upravené časy promítání apod.) v češtině, jak se objevily ve zdrojovém materiálu (pokud byl publikován v češtině).  
 • Popis programu (DE) – popis filmů na programu a doplňující informace (cena vstupenky, upravené časy promítání atd.) v němčině, jak se objevily ve zdrojovém materiálu (pokud byl zveřejněn v němčině).  
 • Čísla – seznam částí programu – filmů pod jejich reklamními názvy. Kliknutím na číslo budete přesměrováni na jeho profilovou stránku.  
 • Obrazový materiál – obrázek původního zdrojového materiálu s daným programem. 

 

Číslo 

 • Číslo odkazuje na každou část programu samostatně. Používá místní reklamní názvy filmů, jak se objevily ve zdrojových materiálech (obvykle regionálních novinách), namísto oficiálního distribučního názvu. 
 • Název (CZ) – název filmu v češtině uvedený na programu ve zdrojových materiálech (při vydání v češtině). 
 • Název (DE) – název filmu v němčině, jak je uveden v programu ve zdrojových materiálech (pokud jsou publikovány v němčině). 
 • Popis čísla (CZ) – popis filmu v češtině tak, jak je zveřejněn ve zdrojových materiálech (při vydání v češtině). 
 • Popis čísla (DE) – popis filmu v němčině, jak je zveřejněn ve zdrojových materiálech (pokud je publikován v němčině). 
 • Žánr – žánr filmu uvedený v podkladech (nemusí korelovat s běžně používanými žánrovými kategoriemi). Kliknutím na kategorii se dostanete na seznam všech filmů v databázi daného žánru. 
 • Film – distribuční název filmu. Kliknutím na název budete přesměrováni na podrobnosti distribuce filmu. 
 • Součást programů – seznam všech výskytů čísla v programech. Kliknutím na Kino se dostanete na podrobnosti o místě konání, kliknutím na Dny promítání na podrobnosti o konkrétním programu. Číslo zobrazuje název místní reklamy tak, jak je zveřejněn ve zdrojových materiálech. 

 

Film 

 • Název – verze titulu v češtině a němčině (pokud je inzerován v němčině). 
 • Původní název – původní název filmu. 
 • Režisér, producent, obsazení, země, rok – informace o distribuci byly shromážděny z externích národních a mezinárodních filmových databází. 
 • Součást programů – seznam všech filmů, které se v programech vyskytují. 

 

Osoba 

 • Jméno – jméno osoby. 
 • Povolání – činnosti, při kterých se osoba objevuje v databázi. 

Pod jménem se zobrazí seznam všech profesí dané osoby (v rámci databáze). 

 

Obrazový materiál 

Obrázky v databázi jsou všechny ve formátu JPEG a lze je prohlížet přímo ve vašem prohlížeči. 

 

Jak citovat celou databázi

Doporučená podoba citace podle citačního stylu Harvard v případě, že citujete celou databázi (například pokud ji uvádíte v dedikaci): 

 • Skopal, P - Szczepanik, P - Barok, D - Porubčanská, T - Česálková, L - Večeřa, M - Batistová, A, Filmové Brno, online databáze, Digitalia MUNI ARTS, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, zobrazeno 24. ledna 2022, http://cinematicbrno.phil.muni.cz/.  

Jak stahovat

Je možné stáhnout obrazové soubory jednotlivých záznamů i metadata celé sbírky. Metadata lze exportovat ve formátu CSV pomocí tohoto odkazu: https://cinematicbrno.phil.muni.cz/export/cinema.csv  

Rest API 

Obsah databáze (metadata celé kolekce) je přístupný prostřednictvím REST API. Pro metodu GET jsou podporovány následující formáty: XML, JSON a JSONLD.

 

Původní webové stránky se zachovanými zdroji k jednotlivým informacím (metadatům) jsou dostupné na adrese https://phil.muni.cz/filmovebrno-old/.