Dědic krve

Název (CZ)
Dědic krve
Popis čísla (CZ)
Premiéra německy mluveného švédského velkofilmu.
Podle známého rmánu Hjalmara Bergmanna: Markulové. V hlavní úloze Rudolf Rittner, známý jako švédský Bassermann.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Žánr Lidové noviny 1932-10-07 508 100
Popis čísla (CZ) Lidové noviny 1932-10-07 508 100
Název (CZ) Moravské slovo 1933-08-12 156 100