Dolly dělá karieru; Dolly dělá kariéru / Dolly macht Karriere!

Název (CZ)
Dolly dělá karieru
Dolly dělá kariéru
Název (DE)
Dolly macht Karriere!
Popis čísla (CZ)
Fil. opereta.
(Něm. opereta.)
100procentní mluvená a zpívaná opereta (s českým překladem).
Román mladé prodavačky, která svou dovedností dospěje ke štěstí.
141760
Popis čísla (DE)
132975
Žánr
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Žánr Lidové noviny 1931-04-24 209 100
Popis čísla (CZ) Fil. opereta.: Moravské noviny 1931-05-02 102 100
Popis čísla (CZ) (Něm. opereta.): Moravské noviny 1931-04-24 96 100
Popis čísla (CZ) 100procentní mluvená a zpívaná opereta (s českým překladem). Román mladé prodavačky, která svou dovedností dospěje ke štěstí.: Lidové noviny 1931-04-24 209 100
Popis čísla (DE) Lidové noviny 1931-04-24 209 100
Název (CZ) Dolly dělá karieru: Moravské noviny 1931-05-02 102 100
Název (CZ) Dolly dělá kariéru: Lidové noviny 1931-04-24 209 100
Název (DE) Lidové noviny 1931-04-24 209 100