Elegantní svět / Fashion Now; elegante Welt, Die

Název (CZ)
Elegantní svět
Název (DE)
Fashion Now
elegante Welt, Die
Popis čísla (CZ)
Obraz nezřízených mravů vznešené společnosti novoyorské.
Zářivý lesk hýřivého velkoměsta, — rafinované svody zhýčkané tanečnice, — prostopášný život amer. velkofinančníků, — v takovém prostředí octne se nezkažené chudobné děvče přistěhovalé. — V hlavní úloze známá tanečnice Mae Murrayová.
Dvouhodinné představení.
Popis čísla (DE)
Ein glänzendes
Sittenbild aus dem Leben der amerik. Hochfinanz. In der Hauptrolle
die weltbekannte mondäne Tanzerin Mae Murray.
von Mia Murray
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Film Moravské noviny 1925-02-14 35 100
Popis čísla (CZ) Moravské noviny 1925-02-14 35 100
Popis čísla (DE) Ein glänzendes Sittenbild aus dem Leben der amerik. Hochfinanz. In der Hauptrolle die weltbekannte mondäne Tanzerin Mae Murray.: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1925-02-13 71 100
Popis čísla (DE) von Mia Murray: Volksfreund 1925-02-13 37 100
Název (DE) Fashion Now: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1925-02-13 71 100
Název (DE) elegante Welt, Die: Volksfreund 1925-02-13 37 100
Název (CZ) Moravské noviny 1925-02-14 35 100