Apollo / Ohne Pause / Ufa OP / Aktualita / Čas

Roky
1914 - 1981
Názvy
Apollo (24.06.1914 - 27.03.1933)
Ohne Pause (OP) (18.2.1941 - 2.10.1942)
Ufa OP - kino aktualit (30.10.1942 - 15.04.1945)
Aktualita (22.6.1945 - 1.4.1947)
Čas (01.04.1947 - 31.7.1981)
Adresa kina
Nádražní náměstí 1 (24.06.1914 - 31.7.1981)
Kapacita (sedadla)
 • 462
  (1914)
 • 476
  (1918)
 • 480
  (1928)
 • 400
  (1941)
 • 364
  (1942)
Zvláštní poznámka
Kina Československému Červenému kříži. Majitelé kinematografických divadel v Brně a předměstích usnesli se, aby se účastnili štědrých dnů Červeného kříže, uspořádati tuto sobotu po jednom představení, jehož výtěžek věnují uvedené akci. Ve zdejším Centrálním kinu na Náměstí svobody a v kinu Apollo naproti nádraží konati se budou tato představení ve prospěch čs. Červeného kříže v sobotu o půl 5 hod. odpoledne a v kinu Moravia na Nové ulici pak o 6. hod. večer.
Nové kino v Brně
V pondělí bylo slavnostní zahájení.
Na Nádražním náměstí v Brně bylo otevřeno nové kino OP. Je to kino velkoměstského rázu s programem, hraným bez přestávky. Kino bylo otevřeno slavnostním představením v pondělí večer v přítomnosti pozvaných zástupců úřadů a jiných oficielních představitelů. Veřejnosti odevzdal kino vládní komisař města Brna Judex, který zdůraznil kulturní význam nového podniku. Následoval film z historie německého osidlování východních oblastí Říše a po promítnutí žurnálů byl představen kulturní film "Věčný žid". Je to film, osvětlující nejpříznačnější povahové rysy židovské rasy, svědčící stejně o tělesném jako mravním úpadku. Zdůrazňuje se hlavně sklon Židů k neproduktivním zaměstnáním jako je obchod, peněžnictví a podobné, také však sklon k zločinnosti, hlavně podvodnictví a obchody s děvčaty. Všechno to je ve filmu doloženo čísly i názornými ukázkami z historie, ze života v ghetech polských měst a pod. Kino samo je nevelké, ale moderně zařízeno.
Dnes zavřeno.
(28. - 30. 7. 1926)
Zahájení v úterý dne 18. února 1941. Od 1/2 11 hod. do 16. hod. nepřetržitě nejnovější týdenní aktuality a přídavkové filmy. Hodinu trvající program! Vstup kdykoliv. Též pro mladistvé. Od 16.30 hod. velkofilm "Věčný žid".
Bouře v kinematografu. V kinu Apollo došlo včera k výtržnosti, poněvadž správa dovolila předváděti film jen s německými nápisy. Obecenstvo projevilo velmi zřetelně nevoli nad touto drzou provokací a bylo by došlo k nemilým následkům, kdyby správa kina nebyla slíbila okamžitou nápravu a hru nebyla přerušila. - Poučení pro české obecenstvo, aby nezanášelo peníze našim nepřátelům.
Z bolestínů brněnských kin. Neslušnost, s níž někteří majitelé zdejších kin chovají se vůči obecenstvu, plnícímu jim kapsy, jak jsme toho přinesli doklad předevčírem, není jediným bolavým místem těchto podniků. Jak se v nich nakládá s češtinou, jazykem státním a převážné většiny obyvatelstva, které je navštěvuje, volá znovu k nebi o pomstu. V tom ohledu jsou všecka zdejší kina, která jsou německým majetkem, stejná. Dovolí-li si takový podnik přinášeti v českém textu svých obrazů takové nehoráznosti, že se až obecenstvo dá do smíchu, přestává věru všecko. Takové zajímavosti má na př. kino Apollo v nynějším svém filmu "Moje paní filmová herečka". "Hintenkopf" je mu "zadem hlavy" a větu "Lasset uns ins Tal binabgehen" překládá: "Nechte nás sejíti do údolí" místo "Sejděme do údolí". To jen namátkou. - Je jisto, že majitelé kin musí dobře platiti za překládání německých nápisů svých filmů do češtiny. Nuže, když už platí, je jejich povinností a ve vlastním jejich zájmu, aby zadali práci tu člověku, který umí česky, a ne lecjakému břídilovi. To by tak scházelo, aby české obecenstvo v českém Brně za svoje peníze ještě tímto způsobem bylo uráženo a provokováno!
Čtvrť
Držitel licence (osoba)
Morgenstern, Dominik (od 29.8.1914)
Axmann, František (od 23.10.1940)
Držitel licence (společnost)
Adresy na mapě
Nádražní náměstí 1 (24.06.1914 - 31.7.1981)
49.191357682087, 16.611677858394
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Zvláštní poznámka Kina Československému Červenému kříži. Majitelé kinematografických divadel v Brně a předměstích usnesli se, aby se účastnili štědrých dnů Červeného kříže, uspořádati tuto sobotu po jednom představení, jehož výtěžek věnují uvedené akci. Ve zdejším Centrálním kinu na Náměstí svobody a v kinu Apollo naproti nádraží konati se budou tato představení ve prospěch čs. Červeného kříže v sobotu o půl 5 hod. odpoledne a v kinu Moravia na Nové ulici pak o 6. hod. večer.: Brněnské noviny 1919-03-26 70 100
Zvláštní poznámka Nové kino v Brně V pondělí bylo slavnostní zahájení. Na Nádražním náměstí v Brně bylo otevřeno nové kino OP. Je to kino velkoměstského rázu s programem, hraným bez přestávky. Kino bylo otevřeno slavnostním představením v pondělí večer v přítomnosti pozvaných zástupců úřadů a jiných oficielních představitelů. Veřejnosti odevzdal kino vládní komisař města Brna Judex, který zdůraznil kulturní význam nového podniku. Následoval film z historie německého osidlování východních oblastí Říše a po promítnutí žurnálů byl představen kulturní film "Věčný žid". Je to film, osvětlující nejpříznačnější povahové rysy židovské rasy, svědčící stejně o tělesném jako mravním úpadku. Zdůrazňuje se hlavně sklon Židů k neproduktivním zaměstnáním jako je obchod, peněžnictví a podobné, také však sklon k zločinnosti, hlavně podvodnictví a obchody s děvčaty. Všechno to je ve filmu doloženo čísly i názornými ukázkami z historie, ze života v ghetech polských měst a pod. Kino samo je nevelké, ale moderně zařízeno.: Moravské slovo 1941-02-18 41 100
Zvláštní poznámka Dnes zavřeno. (28. - 30. 7. 1926): Moravské noviny 1926-07-28 170 100
Zvláštní poznámka Zahájení v úterý dne 18. února 1941. Od 1/2 11 hod. do 16. hod. nepřetržitě nejnovější týdenní aktuality a přídavkové filmy. Hodinu trvající program! Vstup kdykoliv. Též pro mladistvé. Od 16.30 hod. velkofilm "Věčný žid".: Moravské slovo 1941-02-15 39 100
Zvláštní poznámka Bouře v kinematografu. V kinu Apollo došlo včera k výtržnosti, poněvadž správa dovolila předváděti film jen s německými nápisy. Obecenstvo projevilo velmi zřetelně nevoli nad touto drzou provokací a bylo by došlo k nemilým následkům, kdyby správa kina nebyla slíbila okamžitou nápravu a hru nebyla přerušila. - Poučení pro české obecenstvo, aby nezanášelo peníze našim nepřátelům.: Lidové noviny 1919-01-17 17 100
Zvláštní poznámka Z bolestínů brněnských kin. Neslušnost, s níž někteří majitelé zdejších kin chovají se vůči obecenstvu, plnícímu jim kapsy, jak jsme toho přinesli doklad předevčírem, není jediným bolavým místem těchto podniků. Jak se v nich nakládá s češtinou, jazykem státním a převážné většiny obyvatelstva, které je navštěvuje, volá znovu k nebi o pomstu. V tom ohledu jsou všecka zdejší kina, která jsou německým majetkem, stejná. Dovolí-li si takový podnik přinášeti v českém textu svých obrazů takové nehoráznosti, že se až obecenstvo dá do smíchu, přestává věru všecko. Takové zajímavosti má na př. kino Apollo v nynějším svém filmu "Moje paní filmová herečka". "Hintenkopf" je mu "zadem hlavy" a větu "Lasset uns ins Tal binabgehen" překládá: "Nechte nás sejíti do údolí" místo "Sejděme do údolí". To jen namátkou. - Je jisto, že majitelé kin musí dobře platiti za překládání německých nápisů svých filmů do češtiny. Nuže, když už platí, je jejich povinností a ve vlastním jejich zájmu, aby zadali práci tu člověku, který umí česky, a ne lecjakému břídilovi. To by tak scházelo, aby české obecenstvo v českém Brně za svoje peníze ještě tímto způsobem bylo uráženo a provokováno!: Lidové noviny 1919-05-05 124 100
Čas: 100
Apollo-Kino: Volksfreund 1930-01-01 1 100
O. P. Aktualitätenkino: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1944-05-05 123 100
Aktualita: 100
Ufa OP – kino aktualit: 100
Ohne Pause (OP Kino): 100
Apollo: 100