Jednou ke každému přijde láska; Jednou ku každému přijde láska / Zu jedem kommt einmal die Liebe

Název (CZ)
Jednou ke každému přijde láska
Jednou ku každému přijde láska
Název (DE)
Zu jedem kommt einmal die Liebe
Popis čísla (CZ)
Půvabná Lil Dagoverová po prvé v mluvicím filmu.
Velký 100% něm. mluvicí a zvuk. film s českými texty.
Další představitelé: Rozkošná Lien Deyersová, Igo Sym, P. Hörbiger, Ida Wüstová.
Popis čísla (DE)
Der größte 100proz. Sprech- und Tonfilm:
Erster Sprechfilm mit Lil Dagover, Lien Deyers, Igo Sym, Paul Hörbiger, Ida Wüst.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Popis čísla (DE) Volksfreund 1930-11-28 279 100
Popis čísla (CZ) Lidové noviny 1930-12-01 605 100
Název (DE) Volksfreund 1930-11-28 279 100
Název (CZ) Jednou ke každému přijde láska: Lidové noviny 1930-12-01 605 100
Název (CZ) Jednou ku každému přijde láska: Moravské slovo 1930-11-28 280 100