K zemi připoután / An die Erde gefesselt

Název (CZ)
K zemi připoután
Název (DE)
An die Erde gefesselt
Popis čísla (CZ)
Sens. drama.
Popis čísla (DE)
Drama.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Film Volksfreund 1921-12-20 287 100
Žánr sensační drama: Moravské noviny 1921-12-23 293 100
Žánr drama: Volksfreund 1921-12-20 287 100
Popis čísla (CZ) Moravské noviny 1921-12-23 293 100
Popis čísla (DE) Volksfreund 1921-12-20 287 100
Název (CZ) Moravské noviny 1921-12-23 293 100
Název (DE) Volksfreund 1921-12-20 287 100