Kantor Ideál / Kantor Ideal

Název (CZ)
Kantor Ideál
Název (DE)
Kantor Ideal
Popis čísla (CZ)
45207
Anny Ondráková a Karel Lamač ve své nejúspěšnější veselohře.
Spoluúčinkuje: V. Šindler (stréček Kiopal).
Lamač, Ondráková
A. Ondráková, K. Lamač.
A. Ondráková.
Český zvuk. film.
Anny Ondráková, Karel Lamač, Valentin Šindler (populární stréček Křópal).
Popis čísla (DE)
Anny Ondra, Karl Lamač, Valentin Šindler (Křopal) in dem besten heimischen Tonfilm.
Karl Lamač, Anny Ondra:
Herrliches tschechisches Filmlustspiel. Regie: Mac Frič. Musik: Jara Beneš.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Žánr Lidové noviny 1933-06-20 308 100
Popis čísla (CZ) Anny Ondráková a Karel Lamač ve své nejúspěšnější veselohře. Spoluúčinkuje: V. Šindler (stréček Kiopal).: Lidové noviny 1933-06-20 308 100
Popis čísla (CZ) Lamač, Ondráková: Moravské slovo 1935-12-12 276 100
Popis čísla (CZ) A. Ondráková, K. Lamač.: Moravské slovo 1933-09-05 172 100
Popis čísla (CZ) A. Ondráková.: Moravské slovo 1933-09-05 172 100
Popis čísla (CZ) Český zvuk. film.: Moravské slovo 1933-09-05 172 100
Popis čísla (CZ) Anny Ondráková, Karel Lamač, Valentin Šindler (populární stréček Křópal).: Lidové noviny 1932-09-23 483 100
Popis čísla (DE) Anny Ondra, Karl Lamač, Valentin Šindler (Křopal) in dem besten heimischen Tonfilm.: Volksfreund 1932-09-23 225 100
Popis čísla (DE) Karl Lamač, Anny Ondra: Herrliches tschechisches Filmlustspiel. Regie: Mac Frič. Musik: Jara Beneš. : Volksfreund 1933-06-27 148 100
Název (CZ) Moravské slovo 1933-09-05 172 100
Název (DE) Volksfreund 1933-06-27 148 100