Klíčící život II / feimende Leben, Das

Název (CZ)
Klíčící život II
Název (DE)
feimende Leben, Das
Popis čísla (CZ)
II. díl, 6 dějství, kulturní film
2. díl.
II. díl sensačního filmu.
Popis čísla (DE)
2. Teil, 6 Akten, Kulturfilm