Muž, jenž ztratil sebe

Název (CZ)
Muž, jenž ztratil sebe
Popis čísla (CZ)
Výborný americký film, značka "Select Selznik Pictures". Záhadné dobrodružství, mistrně sehrané vynikajícím umělcem S. Wiliamem Favershamem.
Sensační dílo o 6 dějstvích s R. Fovershamem.
Sensační obraz o 5 jednáních.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Film Lidové noviny 1921-06-11 288 100
Žánr sensační obraz: Moravské noviny 1921-06-10 132 100
Žánr záhadné dobrodružství: Den 1922-04-12 100 100
Popis čísla (CZ) Výborný americký film, značka "Select Selznik Pictures". Záhadné dobrodružství, mistrně sehrané vynikajícím umělcem S. Wiliamem Favershamem.: Den 1922-04-12 100 100
Popis čísla (CZ) Sensační dílo o 6 dějstvích s R. Fovershamem.: Lidové noviny 1921-06-11 288 100
Popis čísla (CZ) Sensační obraz o 5 jednáních.: Moravské noviny 1921-06-10 132 100
Název (CZ) Lidové noviny 1921-06-11 288 100