Opovržené štěstí; Podvržené štěstí / Glück im Dunkel, Das

Název (CZ)
Opovržené štěstí
Podvržené štěstí
Název (DE)
Glück im Dunkel, Das
Popis čísla (CZ)
Přepychový film nevšední krásy a náladovosti. V hlavních úlohách: Dorothy Daltonová, Miltred Harrissová a Conrad Nagel.
Poutavé drama lásky, vášně a nenávisti.
Drama nezištné a obětavé lásky o 9 dílech.
Americké sensační drama o 9 dílech. V hlavní úloze Dorothy Daltonová.
Popis čísla (DE)
Drama uneigennütziger und autopfernder Liebe in 9 Akten.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Film Lidové noviny 1924-05-20 254 100
Žánr přepychové grandiosní filmové dílo: Rovnost 1924-05-20 139 100
Žánr sensační drama: Lidové noviny 1924-08-12 403 100
Popis čísla (CZ) Přepychový film nevšední krásy a náladovosti. V hlavních úlohách: Dorothy Daltonová, Miltred Harrissová a Conrad Nagel.: Socialistická budoucnost 1924-05-20 124 100
Popis čísla (CZ) Poutavé drama lásky, vášně a nenávisti.: Lidové noviny 1924-05-20 254 100
Popis čísla (CZ) Drama nezištné a obětavé lásky o 9 dílech.: Lidové noviny 1924-11-18 579 100
Popis čísla (CZ) Americké sensační drama o 9 dílech. V hlavní úloze Dorothy Daltonová.: Lidové noviny 1924-08-12 403 100
Popis čísla (DE) Volksfreund 1924-11-18 270 100
Název (CZ) Opovržené štěstí: Moravské noviny 1926-04-15 87 100
Název (CZ) Podvržené štěstí: Lidové noviny 1924-05-20 254 100
Název (DE) Volksfreund 1924-11-18 270 100