Román lékaře / Roman eines Arztes

Název (CZ)
Román lékaře
Název (DE)
Roman eines Arztes
Popis čísla (CZ)
A. Schoenhals.
Popis čísla (DE)
Albrecht Schoenhals, Camilla Horn.
Žánr
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Film Moravské slovo 1940-06-28 149 100
Žánr Moravský zemský archiv, fond B251 ÚŘP, k. 173, sign. 1266 100
Popis čísla (CZ) Moravské slovo 1940-06-28 149 100
Popis čísla (DE) Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1940-06-28 151 100