Sokolský slet v Brně r. 1914; Slet Sokolstva v Brně v r. 1914; Slet Sokolstva v Brně 1914

Název (CZ)
Sokolský slet v Brně r. 1914
Slet Sokolstva v Brně v r. 1914
Slet Sokolstva v Brně 1914
Popis čísla (CZ)
Po dobu války konfiskovaný film dosud nikde nepředváděný. Velice zajímavé vzpomínky na období těsně před válkou.