Výměna manželů / Austausch der Ehegatten

Název (CZ)
Výměna manželů
Název (DE)
Austausch der Ehegatten
Popis čísla (CZ)
Veselohra o 7 díl.
Popis čísla (DE)
Reizendes und witziges Lustspiel in 7 Akten
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Žánr veselohra: Moravské noviny 1926-07-01 149 100
Žánr Lustspiel: Volksfreund 1926-06-29 151 100
Film Moravské noviny 1926-07-01 149 100
Popis čísla (CZ) Moravské noviny 1926-07-01 149 100
Popis čísla (DE) Volksfreund 1926-06-29 151 100
Název (CZ) Moravské noviny 1926-07-01 149 100
Název (DE) Volksfreund 1926-06-29 151 100