Z deníku lékařky / Aus dem Tagebuch einer Frauenärztin

Název (CZ)
Z deníku lékařky
Název (DE)
Aus dem Tagebuch einer Frauenärztin
Popis čísla (CZ)
Vrcholné dílo režie a hry.
Hertha Thiele.
Poutavý děj ze skutečného života, skvěle sehraný.
H. Thiele
Karin Hardt
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Film Moravské slovo 1933-07-28 145 100
Popis čísla (CZ) Vrcholné dílo režie a hry. Hertha Thiele. Poutavý děj ze skutečného života, skvěle sehraný. : Lidové noviny 1933-04-15 194 100
Popis čísla (CZ) H. Thiele: Moravské noviny 1934-12-04 278 100
Popis čísla (CZ) Karin Hardt: Moravské slovo 1933-07-28 145 100
Název (DE) Volksfreund 1933-04-14 89 100
Název (CZ) Moravské slovo 1933-07-28 145 100