„Slávia“, bio československých válečných poškozenců s.r.o v Brně