Bio Metro; Bio Universum; Morava: 06.06.1941

Dny promítání (od)
Fri 06. 06. 1941
Dny promítání (do)
Thu 12. 06. 1941
Datum zveřejnění programu
Fri 06. 06. 1941
Počet promítnutí
21
Popis programu (DE)
Erneueste Premiere - Neue Filmkopie
Begi.: 1/2 5, 1/2 7, 1/2 9. Kartenvorverk ab 1/2 3 nachm.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1941-06-06 156 100
Dny promítání (od) Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1941-06-06 156 100
Dny promítání (do) Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1941-06-12 162 100
Čísla Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1941-06-06 156 100
Popis programu (DE) Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1941-06-06 156 100
Počet promítnutí Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1941-06-06 156 100