Sibiř; Bio Zora; Bio Sibiř (2); Grand Bio Austria; Grand Bio Moravia: 16.03.1945

Dny promítání (od)
Fri 16. 03. 1945
Dny promítání (do)
Mon 19. 03. 1945
Datum zveřejnění programu
Fri 16. 03. 1945
Počet promítnutí
4
Popis programu (DE)
8.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Moravský zemský archiv, fond B251 ÚŘP, k. 173, sign. 1266 100
Počet promítnutí Moravský zemský archiv, fond B251 ÚŘP, k. 173, sign. 1266 100