Kino-Brno-Slatina; Beseda; Beseda; Latein: 22.12.1944

Dny promítání (od)
Mon 25. 12. 1944
Dny promítání (do)
Tue 26. 12. 1944
Datum zveřejnění programu
Fri 22. 12. 1944
Počet promítnutí
4
Popis programu (DE)
25.-26.XII. 4, 8.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Moravský zemský archiv, fond B251 ÚŘP, k. 173, sign. 1266 100
Počet promítnutí Moravský zemský archiv, fond B251 ÚŘP, k. 173, sign. 1266 100