Květen; Vitagraph; Vitagraf; Elektra; Illusion: 27.03.1925

Dny promítání (od)
Fri 27. 03. 1925
Dny promítání (do)
Mon 30. 03. 1925
Datum zveřejnění programu
Fri 27. 03. 1925
Popis programu (DE)
Zweistündige Vorstellungen.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu 1925-03-28: Moravské noviny 1925-03-28 70 100
Datum zveřejnění programu 1925-03-27: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1925-03-27 142 100
Dny promítání (od) 1925-03-28: Moravské noviny 1925-03-28 70 100
Dny promítání (od) 1925-03-27: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1925-03-27 142 100
Dny promítání (do) 1925-03-31: Moravské noviny 1925-03-28 70 100
Dny promítání (do) 1925-03-30: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1925-03-27 142 100
Kino Moravské noviny 1925-03-28 70 100
Čísla Moravské noviny 1925-03-28 70 100
Popis programu (DE) Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1925-03-27 142 100