The Empire Bio Co.; Centrální kino; Zentral; Central; Úderka; Ufa-Central: 29.01.1926

Dny promítání (od)
Fri 29. 01. 1926
Dny promítání (do)
Thu 04. 02. 1926
Datum zveřejnění programu
Fri 29. 01. 1926
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu 1926-02-03: Moravské noviny 1926-02-03 26 100
Datum zveřejnění programu 1926-01-29: Volksfreund 1926-01-29 25 100
Dny promítání (od) Volksfreund 1926-01-29 25 100
Dny promítání (do) Volksfreund 1926-01-29 25 100
Kino Moravské noviny 1926-02-03 26 100
Čísla Moravské noviny 1926-02-03 26 100