Květen; Vitagraph; Vitagraf; Elektra; Illusion: 03.02.1926

Dny promítání (od)
Wed 03. 02. 1926
Dny promítání (do)
Fri 05. 02. 1926
Datum zveřejnění programu
Wed 03. 02. 1926
Čísla
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu Moravské noviny 1926-02-03 26 100
Dny promítání (od) Moravské noviny 1926-02-03 26 100
Dny promítání (do) Moravské noviny 1926-02-00 100
Kino Moravské noviny 1926-02-03 26 100
Čísla Moravské noviny 1926-02-03 26 100